Menu

Ultimaalinen teknologiaopas aloittelijoille

Teknologia on laaja käsite mikä sisältää useita eri teknologian aloja. Se tarkoittaa kaikkia niitä tekniikoita mitä käytetään tietyssä teknologiassa tai sen lopputuotteen valmistuksessa. Teknologia on nykypäivänä usein synonyymina sanalle tekniikka, ja esimerkiksi voidaan puhua tekniikan tutkimuksen rahoittamisen sijasta teknologian rahoittamisesta. Tämä kuitenkin edellyttää että rahoitusta sisältyy ja kuluu myös uuden tekniikan hankintaan ja käyttöön, pitäen silmällä muiTechnology Guide for Beginnerstakin tarkoituksia kuin vain tutkimista.

Teknologialle on haastavaa tehdä kaikenkattavaa opasta aloittelijalle, koska ala ja käsite kattaa niin valtavan määrän tietoa ja eri osasia. Alla oleva lista on kuitenkin esimerkki siitä, miten aloittelija voi perehtyä omaan teknologian kiinnostuksen kohteeseensa. Listan askelten toteuttamisen jälkeen aloittelijalla tulisi olla perustieto valitsemastaan kohteesta ja keinot lähteä kehittämään sekä tietoa että taitoa alalla.

  • 1. Selvitä mitä ala tarkoittaa

Mikäli kiinnostuksen kohteena on teknologia viestinnässä, on hyvä selvittää mitä tämä kattaa kokonaisuudessaan. Sisältyykö siihen minkälaisia alaryhmiä vai keskittyykö se vain yhden asian tutkimiseen. Eniten kannattaa perehtyä itseä kiinnostavaan alaryhmään, mutta ala on myös tunnettava isommalta pohjalta. Esimerkiksi jos viestinnässä haluaa keskittyä matkapuhelimien kehittämiseen, täytyy ottaa huomioon myös muut viestinnän välineet jotta matkapuhelimen rooli ja kehitys tulisi mahdollisimman selväksi.

  • 2. Selvitä mitä hyötyä valitsemastasi teknologiasta on

Pohjatyö täytyy kaikessa tutkimuksessa tehdä kunnolla. On selvitettävä perusteellisesti miten kyseinen teknologia hyödyttää yhteiskuntaa ja taloutta sekä millainen vaikutus sillä on yksilöille ja erilaisille yhteisöille. Minkälaiset ovat kyseisen alan eettiset ja moraaliset arvot? Miten nämä sopivat yhteen omien arvojen kanssa? Miten kyseinen tuote tai teknologian ala vaikuttaa ihmisten elämäntapoihin ja mahdollisesti muuttaa niitä? Onko muutoksesta haittaa vai hyötyä?

  • 3. Mitä haittatekijöitä tai ongelmia kyseinen teknologia sisältää?

Mitkä ovat valitsemasi teknologian heikkoudet? Mitä vaaroja tai turvallisuusriskejä se voi aiheuttaa esimerkiksi taloudelle, yksilölle, yhteiskunnalle tai ympäristölle? Mitä ongelmia itse teknologiassa on? Miten kyseistä teknologiaa voitaisiin parantaa ja kehittää ongelmakohtien osalta?

  • 4. Mitä eri teknologian tuotteita ryhmään kuuluu?

Kun sopiva teknologian ala on valittu ja alaryhmä on jo mielessä, täytyy perehtyä sen teknologian valmistamiin tuotteisiin tai palveluihin. Jos tarkoitus on erikoistua puhelimiin, täytyy selvittää niiden historiaa, kehitystä ja nykyistä tilannetta. Ketkä hallitsevat nykyisiä markkinoita ja miksi? Mitkä ovat hallitsevien tuotteiden edut? Jos halutaan erikoistua kokonaiseen teknologian alaan, esimerkiksi viestintään, ei ole välttämättä pakollista tuntea koko alan kaikkia tuotteita.