Menu

Tietotekniikan alan kilpailu

Tietotekniikalla tarkoitetaan digitaalisen tietoliikenteen ja tietokoneiden avulla tehtävää tietojen siirtoa, hakua, tallennusta ja muokkaamista. Tietotekniikka alkoi 1880 – luvulla reikäkorttikoneista sekä reikäkorteista ja ensimmäinen alan sovellus oli Yhdysvaltain väestölaskenta vuonna 1890. Vähitellen tietotekniikka lähti nousuun ja nykyään se on yksi suosituimmista ja kilpailuhenkisimmistä aloista markkinoilla.

Koska tietotekniikkaan sisältyy laajalti erilaisia osa – alueita riittää siinä jokaiselle yritykselle kilpailtavaa. Vanhat yritykset joilla on tukeva alusta markkinapaikallaan eivät menetä tätä välittömästi esimerkiksi ensimmäisen huonon tuotteen myötä. Ajan hermoilla on kuitenkin pysyttävä ja tietotekniikan alan jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä luonne tuo omat haasteensa sekä uusille että vanhoille yrityksille. Mikään ei ole taattua tällä alalla ja monet aikaisemmin suuret yritykset ovat kaatuneet pudotessaan kehityksessä jälkijunaan.

Uusilla yrityksillä voi olla hyvinkin haastavaa päästä markkinoille. Tietotekniikasta kiinnostuneita ja sitä opiskelleita henkilöitä löytyy runsaasti ja jokaisella on omasta mielestään erinomainen idea, minkä pohjalta perustetaan yritys. Kuitenkin vain murto – osa uusista yrityksistä säilyy ensimmäisen kolmen vuoden ajan pystyssä ja useat kaatuvat ensimmäisen vuoden aikana.

Markkinoille pääsyä vaikeuttaa vielä se, että vanhat ja suositut yritykset ostavat mielellään uudet ja tuottavat ideat, jolloin idean kesijällä on edessään kaksi vaihtoehtoa, joko myydä ja saada voittoa varmasti, mutta samalla riskeerataan tulevaisuuden mahdolliset voitot. Toinen vaihtoehto on perustaa oma yritys tai tehdä yhteistyötä, mutta tässä on riskinä se että pienen pääoman omaavalla yrityksellä ei riitä resurssit kunnolliseen markkinointiin. Usealla pienemmällä yrityksellä on myös ongelmana se, ettei heillä ole yhtä ideaa enempää tuotteita, eli palvelut loppuvat kun ainoan tuotteen kysyntä hiipuu.

Alalla kilpaillaan erilaisista kuluttajista. Osa palveluista ja tuotteista on suunnCompetition in the sector of Information Technologyattu arjen kuluttajille ja niiden tehtävänä on tarjota helpompia, nopeampia ja tehokkaampia ratkaisuja, verrattuna aikaisempien palveluiden tarjontaan. Toisena vaihtoehtona on esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen ja turvamuurien myyminen yrityksille, hallituksille ja yksityiselle sektorille.

Tietotekniikan alalla liikevaihto on vuosittain erittäin suurta ja tämä houkuttelee mukaan uusia yrityksiä ja pitää vanhat yritykset kiinni pelikentässä. Alalla vaalitaan kuitenkin myös avointa kilpailua ja uusia innovaatioita juhlitaan sekä arvostetaan niiden päästessä kuluttajiensa tietoisuuteen, eli saavuttamalla päämääränsä.