Menu

Teknologian lainsäädäntöä Suomessa

Technology lawTeknologian alaa on säädelty laissa monella tapaa ja Suomi seuraa oman lakinsa lisäksi myös EU:n lakeja. Tuotteiden turvallisuuteen, tuotantotapaan ja moneen muuhun asiaan on säädetty erikseen omat vaatimukset, eikä näistä tule joustaa missään tilanteessa.

Alla esimerkkejä Euroopan unionin säätämistä, toteuttamista ja valvomista laeista.

  • Yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi

Tämän tarkoituksena on varmistaa että ne kuluttajatuotteet jotka eivät kuulu yhdenmukaistamissäädösten alle, omaavat korkean turvallisuuden tason kaikkialla EU:n piirissä.

  • Tuotevastuulainsäädäntö

Kuka tahansa jakelu- tai toimitusketjun henkilö, joka on vastuussa vaatimustenvastaisesta tuotteesta, on mahdollista haastaa oikeuteen tai häntä vastaan voidaan ryhtyä hallinnollisin toimin. Etenkin tämä koskee valmistajia, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella.

  • Saataville asettaminen

Tämä tarkoittaa sitä hetkeä kun tuote tuodaan Euroopan unionin markkinoille ja siihen liittyy liiketoiminnan yhteydessä kulutusta, käyttöä tai jakelua varten. Sillä onko tuote maksullinen vai ei, ei ole merkitystä.

  • Markkinoille saattaminen

Tämä tarkoittaa tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville Euroopan unionin markkinoilla. Tämän voi toteuttaa valmistaja tai maahantuoja, muttei kukaan muu.

  • Euroopan unionin ulkopuolisista maista toimitetut tuotteet

Tässä tapauksessa pätee EU:n yhdenmukaistamislainsäädäntö, mikäli tuote tuodaan ensimmäistä kertaa kyseisille markkinoille. Sama sääntö ei päde markkinoilla valmiina oleviin tuotteisiin. Sääntö koskee myös kolmansista maista tuotuja käytettyjä tuotteita.

  • Käyttöönotto tai käyttö

Tuote on otettu Euroopan unionissa käyttöön kun se on ensimmäistä kertaa loppukäyttäjän käytössä. Tämä käsite on yleinen mittauslaitteiden, koneiden ja hissien alalla sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta tai räjähdysvaarallisissa tiloissa hyödynnettäviä laitteiden yhteydessä.

  • Yhdenmukaistamissäädösten samanaikainen soveltaminen

Useat tuotteet, vaikutukset ja vaarat ovat sekä toisiaan täydentäviä että päällekkäisiä ja suuri osa näistä kuuluu Euroopan unionin yhdenmukaistamissäädösten alle.

Yksittäistä tuotetta tarkkailtaessa on huomioitava useat säädökset, eikä tuotetta saa ottaa käyttöön ellei se täytä kaikkia vaadittuja ehtoja.

  • Tarkoituksen mukainen käyttö ja virheellinen käyttö

Yhdenmukaistamislainsäädäntöä voidaan soveltaa vain jos tuotetta käytetään sen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti. Tällä tarkoitetaan käyttöä, joka on tuotteen valmistuksen ja suunnittelun mukaista tavanomaista käyttöä tai jos niitä käytetään markkinoille saattavan tahon ohjeiden mukaan. Yleensä nämä tuotteet ovat käyttövalmiita.