Menu

Teknologian kuuluisimmat instituutit Suomessa

Suomen koulutusta pidetään maailmanlaajuisissa vertailuissa huippuluokan koulutukseksi. Alla olevaan listaan on kerätty ne yliopistot jotka ovat pärjänneet hyvin maailmanlaajuisissa yliopistojen vertailuissa.

  • Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta.

Tämä yliopisto sisältää 13 tutkimusryhmää joista muodostuu kuusi tutkimusyhteisöä. Peruskoulutuksesta valmistutaan diplomi – insinöörin alalle tai tekniikan kandidaatiksi. Yliopistosta löytyy myös kansainvälisiä maisteriohjelmia kaksi kappaletta ja niissä voi suorittaa englanninkielisen korkeakoulututkinnon. Oulun yliopiston tutkijakouluissa voi suorittaa alan lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Koulutusohjemaan kuuluu neljä eri alaa; konetekniikka, tuotantotalous, ympäristötekniikka ja prosessitekniikka. Vuonna 2015 maailman parhaiden koulutusten listalla Oulun yliopisto sijoittui sijalle 301-400.

  • Aalto – yliopisto.

Tämä yliopisto sijaitsee Helsingissä ja Espoossa ja se toimii sekä kauppatieteiden, taiteen että tekniikan aloilla. Se on uusimpia yliopistoita ja aloitti toimintansa vasta vuonna 2010. Yliopisto Aalto universitykeskittyy uusien mahdollisuuksien monialaiseen opiskeluun sekä tutkimukseen ja tuottaa tutkimuksen ja opetuksen kautta ratkaisuja yhteiskuntien haasteisiin. Koulu myös kannustaa yrittäjyyteen ja koulun ympärille on muovautunut merkittävä innovaatiokeskittymä. Tämä on yhdysvaltalaisen MIT yliopiston mukaan viiden lupavimman yliopistopohjaisen innovaatioekosysteemin joukossa koko maailmassa. Aalto yliopisto sijoittui vuonna 2015 maailman parhaiden koulujen listalla sijalle 400-500.

  • Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus

Tämä koulutus on sekä Åbo Alademin että Turun yliopiston yhteinen opetus- ja tutkimuskeskus ja siitä käytetään lyhennettä TUCS. Se perustettiin jo vuonna 1994 ja sen tehtävä on koordinoida yhteistä tietoteknologian opetusta, tutkimusta ja yritysyhteistyötä. Sen tavoitteena on keskittää IT-alan syventävän opiskelun ja tutkimuksen laaja tarjonta. Turun yliopisto sijoittui maailman kouluja mittaavassa taulukossa vuonna 2015 sijalle 301-400.

  • Tampereen teknillinen yliopisto

Tämä yliopisto tarjoaa korkeinta teknillistä opetusta ja tutkimusta. Se avasi ovensa ensimmäistä kertaa 1965 sivukouluna ja itsenäistyi 1972. Yliopisto on toinen suomen kahdesta säätiöyliopistosta ja se valitsi tämän muodon vuonna 2010. Teknillisenä yliopistona se keskittyy arkkitehtuurin ja tekniikan tieteelliseen tutkimukseen ja siihen liittyvään ylimpään opetukseen. Suomen Akatemia on valinnut TTYstä kolme tutkimuksen huippuyksikköä, jotka ovat inversio – ongelmien huippuyksikkö, kalvotutkimuksen huippuyksikkö ja laskennallisen nanotieteen huippuyksikkö. Tampereen teknillinen yliopisto sijoittui maailman parhaimpien koulujen listalla vuonna 2015-2016 QS-tulosten mukaan sijalle 356.