Menu

Teknologian kehityksen vaikutus lapsiin

Teknologian kehittyessä uudet keksinnöt ja tuotteet muokkaavat mieltämme ja ajattelutapaamme. Näiden kärjessä on internetti, jonka vaikutukset ovat sekä nähtäviä että huomaamattomia, tarkoituksellisia ja tarkoittamattomia. Koska aikaisempaa historiatietoa ei netin ja muun uuden teknologian käytöstä ole, voidaan esittää vain arvailuja siitä miten nämä tulevat vaikuttamaan lasten ja aikuisten mieleen ja sen kehitykseen.

Uusimpien tutkimusten mukaan teknologia voi hyödyntää tai haitata lapsen kehityksen eri alueita, riippuen siitä miten ja mihin sitä käytetään. Aikuisilla muutokset ajattelussa tapahtuu vain ajattelun pinnalla, mutta koska lapsilla aivot vielä kehittyvät, teknologia tulee muovaamaan ja kehittämään niitä hyvin eri tavalla kuin yhtään aikaisemmista sukupolvista.

Tutkimuksilla on selvitetty että vanha teknologia on muokannut jo sen ajan mieliä ja tämän teknologian varsinainen vaikutus ihmisen aivoihin on ollut pientä. Esimerkiksi kirjojen lukeminen kannustaa aivoja keskittymään ja käyttämään mielikuvitusta, internet taas vahvistaa kykyä skannata suuria määriä tietoa nopeasti ja tehokkaasti.

Aivojen tärkein ominaisuus on keskittyminen, ilman sitä minkäänlainen ajattelukyky on vaikeaa omaksua, oli se sitten kielen oppimista, muistia, oppimista, ongelmienratkaisua, havainnointia tai järkeilyä. Keskittyminen on myös se ominaisuus johon ympäristö vaikuttaa vahvasti, keskittymistä käytetään sen verran, mitä ympäristö vaatii ja ympäristön vaatimaan kohteeseen.

Lukiessa aivot joutuvat keskittymään tehokkaasti ja mielikuvitusta sekä muistia on käytettävä. Television tultua markkinoille se tarjosi visuaalista stimulointia, jolloin tarvittiin enää hyvin vähän mielikuvitusta. Internet on ympäristönä jatkuvasti muuttuva jolloin jatkuva keskittyminen ja mielikuvitus on turhaa, eikä muistin käyttöä tarvita.

Lasten fyysisestä kunnosta puhuessa teknologia mielletään usein haitalliseksi. Sen ajatellaan vievän lapsilta aikaa jonka nämä muuten käyttäisivät esimerkiksi urheiluuthe impact of technological development in childrenn tai leikkimiseen pihalla. Tässäkin pätee sama ohjenuora kun kaikessa teknologiankäytössä, seuraukset riippuvat siitä miten teknologiaa käytetään ja kuinka paljon. Videopelit harvoin saavat lapsen juoksemaan vapaaehtoisesti ulkona, mutta esimerkiksi robottikoiran ostaminen allergiselle lapselle voi tehdä pihaleikeistä entistä hauskempia ja kannustaa tähän.

Teknologiasta on kuitenkin myös hyötyä lapsille. Esimerkiksi videopelit parantavat tiettyjä visuaalisia ominaisuuksia, auttavat havaitsemaan yksityiskohtia suuresta joukosta ja parantavat reaktioaikaa. Tämä ei siis tee lapsista välttämättä tyhmempiä, vaan erilaisia. Internetin käyttö on myös muuttanut lasten aivojen muistin käyttöä, enää ei muisteta niin herkästi itse tietoa vaan muistetaan keino tai paikka mistä tieto löytyy. Tämä jättää aivoille enemmän tilaa esimerkiksi kriittiselle ajattelulle ja ongelmanratkaisulle.