Menu

Teknologiaan liittyvien alojen koulutus

Teknologiateollisuus on muodostunut viidestä toisiinsa kytkeytyvästä teknologian alasta.

  • Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden yritykset tekevät sähkökoneita, tietoliikennelaitteita sekä instrumentteja. Se panostaa teknologiateollisuuden aloista eniten kehittämiseen ja tutkimiseen ja sen takia useat yritykset työllistävät erityisesti tuTechnology in electronic sectorotekehitystehtäviin henkilöstöä. Korkeatasoinen osaaminen on tarvittavaa myös myyntiin, markkinointiin, ostoihin, hankintaan, tuotantoon ja hallintoon. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon voi suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeissa voi valmistautua tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööriksi ja yliopistossa alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto on diplomi – insinööri.

  • Kone- ja metallituoteteollisuus

Tämä teknologiateollisuuden toimiala keskittyy esimerkiksi laivojen, risteilijöiden, voimaloiden moottorien, paperikoneiden ja mineraalien keräilylaitteiden valmistukseen. Useat alan tuotemerkit ovat tunnettuja maailmanlaajuisesti. Koulutus voi tapahtua toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa esimerkkinä kone- ja metallialan perustutkinto. Perustutkinto on mahdollista suorittaa myös näyttötutkintona. Ammattikorkeakouluissa opiskellaan esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikkaa ja tutkintonimikkeenä on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri. Yliopistoissa keskitytään opiskelemaan esimerkiksi konetekniikkaa ja sen alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti ja ylempi tutkinto on diplomi insinööri.

  • Metallien jalostus

Tässä toimialassa valmistetaan ja jatkojalostetaan kupari- ja terästuotteita, sinkkiä, nikkeliä, valuja ja jaloterästä. Jalostus on energian ja raaka – aineiden käytössä tehokasta ja Suomi onkin joidenkin jalostusprosessien johtava maa kansainvälisesti. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi opiskella kone- ja metallialan perustutkinnon jossa suuntautumisaloja on esimerkiksi valimotekniikka. Valmistustekniikkaan suuntautuneet valmistuvat esimerkiksi koneenasentajiksi ja työvälinevalmistajiksi. Korkeakoulu- ja yliopistotutkinnon nimikkeet ovat samat kuin edellä mainituissa teknologiateollisuuden päätoimialoissa.

  • Suunnittelu ja konsultointi

Tämän päätoimialan yritykset ovat yleisesti arkkitehti-, insinööri-, ja konsulttitoimistoja. Ne tuottavat suunnittelupalveluita esimerkiksi talonrakentamiseen, teollisuuteen ja yhdyskuntarakentamiseen. Koulutuksen voi aloittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa esimerkiksi valmistumalla suunnitteluassistentiksi. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tekniikkaa tai luonnonvara – alaa jolloin tutkintonimike on luonnonvara – alan ammattikorkeakoulututkinnon ympäristönsuunnittelija. Myös maisemasuunnittelun opiskelu voi olla tällä toimialalla kannattavaa. Yliopistojen opiskelut johtavat samaan korkeakoulututkintoon kuin muutkin eri pääalojen opiskelijat, vain suuntaus vaihtuu.

  • Tietotekniikka ala

Nämä yritykset tarjoavat tietotekniikkaan ja sen käyttämiseen liittyviä palveluja, tietokantapalveluita, sisällön tuotantoa ja konsultointia sekä valmistavat ohjelmistoja. Toisen asteen ammatillinen oppilaitos tarjoaa alalle sopivan tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon jolloin tutkintonimike on datanomi. Ammattikorkeakouluissa tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi. Yliopistotutkinnot valmistavat taaskin samoihin korkeakoulututkintoihin.