Menu

Tekniikan huonot puolet

  • Sosiaalisuus ja sosiaalinen kanssakäyminen

Kun kommunikoinnin muiden ihmisten ja yhteisöjen kanssa voi hoitaa esimerkiksi omalla puhelimella, jää oikea fyysinen kanssakäyminen vähemmälle. Sosiaaliset taidot jäävät unohduksiin ja pahimmillaan lapsille niitä ei kehity ollenkaan, tai ne kehittyvät puutteellisiksi.

  • Liikalihavuus

Koska teknologia on helpottanut elämäämme esimerkiksi työnteon ja matkustuksen osalta, ei hyötyliikuntaa tule aina automaattisesti. Loput ajasta käytetään helposti elektroniikassa kiinni ja kilot pääsevät kasaantumaan. Tämä on yksi teknologian ajan suurimmista huolista ihmisten terveyttä koskien.

  • Mielenterveysongelmat ja univaikeudet

Ihmiskontaktin ja liikunnan jäädessä vähemmälle, yhä useammat ihmiset kärsivät masennuksesta ja muista mielenterveysongelmista. Mental health problemsRiippuvuus esimerkiksi sosiaalista mediaa kohtaan aiheuttaa helposti univaikeuksia ja muita henkisiä ja fyysisiä oireita. Mielenterveysongelmat ovat jatkuvassa kasvussa, mutta nykyisten tutkimustietojen pohjalta on vaikea sanoa, johtuuko tämä teknologian kehityksen vaikutuksista, vai onko teknologian kehitys mahdollistanut mielenterveysongelmien helpomman havaitsemisen.

  • Saasteet

Teknologialla on mahdollisuus pelastaa luontoa ja toimia ympäristöystävällisesti, mutta prioriteetit kulkevat käsi kädessä tulojen kanssa. Viihde- ja hyötykäyttöön tarkoitetut tuotteet parantavat yrityksen arvoa, kun taas ympäristöystävällisyys parantaa sen imagoa.

  • Yksityisyyden menettäminen ja häirintä

Internet on vienyt suurimman osan ihmisten yksityisyydestä ja loput sen rippeistä muu teknologia. Sosiaalisessa mediassa on usein ihmisen koko elämä esillä ja pahimmillaan se kertoo jatkuvasti, missä henkilö liikkuu. Näppäimistön ja ruudun takana on myös helppo esiintyä nimettömänä ja esimerkiksi kiusaaminen on entistä helpompaa.

  • Tiedon salaaminen ja mahdolliset tietovuodot

Koska lähes kaikki henkilökohtaisista tiedoista alkaen aina valtion salaisuuksiin asti, on tallessa internetin syövereissä, on se alttiina mahdollisille tietovuodoille ja hyökkäyksille. Samalla lailla tieto olisi varastettavissa esimerkiksi konkreettisesta kassakaapista, mutta sähköisen tiedon jakaminen ja säilyttäminen on muuttanut turvallisuuden teknologian tarvetta suuresti. Henkilöt voivat myös entistä helpommin huijata muita ihmisiä, salaamalla oikean henkilöllisyytensä.

  • Energiankulutus

Vaikka uusimmat tekniikan tuotteet suosivatkin pienempää energiankulutusta ja ympäristön säästämistä, on kasvava tuotemäärä silti nostanut käytettävän energian kulutusta. Koska kuluttajien tarve tuotteille on suuri ja usein niitä tarvitaan useita kappaleita, ei energiankulutusta voida hallita vain ympäristöystävällisemmillä tuotteilla. Myös tuotteiden elinikä on lyhentynyt, mikä tarkoittaa että uusi tuote on ostettava hyvin nopeasti vanhan ostamisen jälkeen. Tämä aiheuttaa omalta osaltaan luonnonvarojen tuhlaamista.