Menu

Suomen asema teknologisten saavutusten suhteen maailmalla.

Teknologiateollisuudesta on tullut Suomen merkittävin elinkeino ja 50 prosenttia Suomen viennistä kuuluu tähän. Viennillä tarkoitetaan eri teknologiayritysten myytyjä tuotteita ja palveluita ympäri maailman. Teknologiateollisuus työllistää lähes 300 000 ihmistä ja uusia työntekijöitä tarvitaan vuosittain lähes 30 000. Harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja on noin 15 000 opiskelijalle. Jopa 75 prosenttia koko elinkeinoelämämme kehitys- ja tutkimusinvestoinneista kuuluu teknologiateollisuThe technology industryudelle, tämä on merkittävä panostus palveluiden, tuotteiden ja niiden tekemisen kehittämiseen. Suomi on myös yksi maista, jossa jätetään eniten patenttihakemuksia asukaslukuun verrattuna.

Uuden tiedon luomisen ja erilaisten teknologisten sovellusten kehittämisessä Suomen panostus on maailman kärjessä. Koulutustaso on maassa korkea ja julkiselta sektorilta saadaan teknologiateollisuuteen paljon rahoitusta. Kansallista osaamista korostava teknologiapolitiikka on tehnyt pohjaa sille, että Suomi tunnetaan laadukkaasta ja korkeatasoisesta viestintä- ja tietoteknologian saavutuksistaan.

Patentointi ja erilaiset innovaatiot kertovat teknologian tähtäävän pääsääntöisesti kaupallisiin sovelluksiin. Yliopistojen suorittamat tutkimukset näkyvät tieteellisissä julkaisuissa ja tutkimustulosten julkaiseminen alan arvostetuissa tiedelehdissä, kertoo saavutetuista tuloksista ja tämän on taannut oman alan asiantuntijoiden arvioinnit.

Euroopan unionin alueella Suomi ja Ruotsi ovat olleet teknologiaindikaattoreilla mitattuna mallimaita. Tuotekehitykseen ja tutkimukseen panostetaan kunnolla ja korkean teknologian tuotannolla on tärkeä ja keskeinen asema yritystoiminnassa.

Eristyneestä sijainnistaan huolimatta Suomi on pysynyt teknologian keskustana Euroopassa ja maassa on syntynyt esimerkiksi Nokia puhelimet. Suomella ei koskaan ole ollut mahdollisuutta kilpailla halvoilla hinnoilla tai kalliilla luonnonvaroilla, joten panostamalla koulutukseen ja teknologian laatuun, maa on onnistunut nostamaan itsensä teknologian kärkijoukkoon.

Rahoitusta saadaan valtiolta noin yksi kolmasosa rahoituksen kokonaissummasta ja loput kerätään yksityiseltä sektorilta. Suomi on myös keskittynyt käyttämään teknologiaansa luonnon suojeluun ja varmistamalla että syntyvät tuotteet ovat mahdollisimman tehokkaita ja ympäristöystävällisiä.

Ympäristöystävällisyys onkin ollut yksi viime vuosien puhutuimmista ja suosituimmista teknologian aloista. Kuluttajien tullessa yhä enemmän tietoiseksi käyttämiensä palveluiden ja tuotteiden ympäristövaikutuksista, halutaan laadukkaampaa ja ympäristöä säästävää tuotetta. Muita suomalaisen teknologian keskipisteitä on viime vuosina ollut esimerkiksi ikääntyvien ihmisryhmien tarpeet. Uusia keinoja helpottaa vanhusten hoitoa kehitetään jatkuvasti, jotta suurille ikäluokille mahdollistettaisiin laadukas hoito vaikka työntekijöitä ei olisikaan tarpeisiin riittävästi.