Menu

Ikäihmiset ja teknologian kehitys

Nykyteknologialla on mahdollisuus auttaa vanhuksia monin tavoin. Yksinäisyyttä voidaan helpottaa opettamalla vanhemmille ihmisille internetin käyttöä ja erilaisia teknologian mahdollistamia yhteydenpitokeinoja sekä sukulaisiin, vanhoihin tuttaviin että uusiin yhteisöihin ja jopa yksinäisyyden lieventämiseen suunniteltuihin ryhmiin sekä yhdistyksiin.

Muuten teknologiaa voidaan käyttää vanhusten auttamiseksi esimerkiksi lääketieteen kehittymisessä ja vanhusten palveluiden parantamisessa. Elderly people and technology developmentKotihoidon vähenevä henkilökunta ja kasvava asiakasmäärä olisi madotonta toteuttaa ilman teknologian apuja ja esimerkiksi rollaattorit ja muut apuvälineet on uuden teknologian avulla tehty entistä käyttäjäystävällisemmiksi. Julkisia paikkoja ja liikkumista voidaan myös helpottaa esimerkiksi rullatuolihisseillä tai erityisillä tukikaiteilla.

Ongelma teknologian käyttöönotossa on sen käyttämisen opettelu. Tämä on jakanut vanhojen ihmisten mielipiteitä vahvasti, osa haluaa innoissaan opetella uutta tekniikkaa ja osa vastustaa sitä tiukasti. Vähiten vastustusta on saanut teknologia joka helpottaa vanhusten elämää näiden kotona. Esimerkiksi korotetut vessan istuimet ja sängyn viereen asetettavat lisäaskelmat ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia muuten vanhainkotiin joutuville vanhuksille.

Teknologian kehitys voi myös eristää vanhuksia. Osalla on ollut ongelmia saada julkisista palveluista tietoa, esimerkiksi kirjastojen ja bussien aikatauluista, koska suurin osa informaatiosta on netissä. Muutokset myös pankkipalveluissa ovat aiheuttaneet sekaisia tunteita vanhojen ihmisten keskuudessa, verkkopankki ja pankkikortti yksinkertaistaa ja helpottaa rahan käyttöä, mutta toisaalta tätä varten tarvitsisi opetella täysin uusi järjestelmä. Erilaisena ongelmana on myös fyysisten pankkien katoaminen, usealle vanhemman polven edustajalle pankissa käyminen on ollut sosiaalinen tapahtuma, jossa puhutaan vähintään kassahenkilökunnalle ja pankin virkailijalle.

Usean vanhuksen mielestä teknologia ei ota huomioon ikäihmisten tarpeita yksinkertaiseen käyttäjäkokemukseen. Tietokoneet ovat liian monimutkaisia ja vaikeaselkoisia opetella, eikä esimerkiksi tablettien ja älypuhelimien näppäimet sovi täriseville käsille. Erilaisten vanhuuden vaivojen tullessa ilmi voi esimerkiksi nivelten liikkuvuus olla erilaista, näköongelmat yleistyä ja reagointiajat pidentyä. Teknologia jossa tieto liikkuu vilisten ja nopeus on tavoitelava ominaisuus, jättää usein vanhusten tarpeet täysin huomiotta. Netin käytön suhteen epäilystä aiheuttaa tietoturva ja mahdolliset virukset sekä esimerkiksi pätkivä tai hidas yhteys, joka aiheuttaa usein hämmästystä ja kärsimättömyyttä.

Vanhukset ovatkin lähes ainoa ryhmä, jolle ei erityisesti valmisteta omaa viihde – elektroniikkaa, vaan heidän oletetaan sopeutuvan aikuisille ja lapsille tehtyihin tuotteisiin.